Phạm Thành Nhân / Tâm Tư  / Không một ai có thể biết khi nào là lời tạm biệt lần cuối

Không một ai có thể biết khi nào là lời tạm biệt lần cuối

“Không một ai có thể biết khi nào là lời tạm biệt lần cuối”. Dù bạn có công nhận hay không thì nó vẫn cứ diễn ra hàng ngày, cho dù bạn có tài bói toán tướng số đến mấy cũng không tránh mãi được. Có một khác biệt là bạn có chuẩn bị trước cho cho sự rủi ro chưa, có hai cái tôi nghĩ quan trọng là chuẩn bị về mặt tâm linh và chuẩn bị về tài chính:

  1. Chuẩn bị về mặt tâm linh thật tình là khó nhưng vô cùng quan trọng với mọi người, nó cần sự thực tập – học tập nghiêm túc. Tuỳ vào tôn giáo bạn chọn mà có cách thực tập khác nhau. Vì với kiến thức tâm linh tự thấy là ít ỏi nên không dám đem ra bàn nhiều.
  2. Chuẩn bị về mặt tài chính là khi bạn ra đi làm sao để lại nỗi đau ít nhất có thể cho gia đình. Điều này có nghĩa là bạn phải có một số tài sản tích luỹ nhất định. Nhưng tài sản đó nó cũng vô thường. Chúng ta có thể thấy gõ nhất bằng thị trường chứng khoán: sáng lời vài chục triệu, chiều mất vài chục triệu là bình thường.

Vì vậy nên phần lớn mỗi người trong xã hội này luôn phải cố gắng trong cuộc sống, làm việc tạo ra của cải vật chất để lo cuộc sống hiện tại, để dự phòng cho rủi ro sau này cho bản thân và gia đình. Nhưng chuẩn bị đến mức có thể tự do tài chính là một quá trình hơn phải dễ.

Có một câu nói luôn khiến tôi chẳng chở:
“Cha mẹ không đợi ta giàu mới già
Con cái không đợi ta giàu mới lớn”

Trước rủi ro bất ngờ trong cuộc sống luôn khiến cho tài sản tích góp hoặc nghiêm trọng hơn là chính tính mạng con người. Mọi thứ đều có thể ra đi rất nhanh mặc dù ta đã rất khổ cực để có được, nó cũng không phải chỉ anh hưởng lên 1 mình ta mà còn tạo ra gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Để hạn chế tốt nhất thì chẳng có cách nào khách là có thật nhiều giải pháp dự phòng. Không phải là dễ nhất nhưng Bảo Hiểm Nhân Thọ là 1 trong nhưng cách khả thi nhất để làm chuyện đó. Đó là cái tôi rất muốn và thành thật khuyên các bạn tìm hiểu.

Thành Nhân Phạm