Phạm Thành Nhân / Bài Học Cuộc Sống  / Câu chuyện thành công của 4 thầy trò đường tăng

Câu chuyện thành công của 4 thầy trò đường tăng

Câu chuyện thành công của 4 thầy trò đường tăng

Xin lưu ý trước khi đọc là câu chuyện không hề hư cấu mà rất hư cấu. ?

Chuyện kể rằng, 4 thầy trò Đường Tăng sau hành trình gian nan đến Tây Trúc, khi trải qua đủ các kiếp nạn, tu thành chính quả, thỉnh được chân kinh trở về. Trong đại tiệc tiếp đón 4 thầy trò, Vua Đường đã hỏi Đường Tăng: “Thầy nhờ cái gì mà dẫn đến sự thành công hôm nay?”

Đường Tăng trả lời: “Bần tăng nhờ Niềm tin”.

Nhà Vua gật gù suy ngẫm. Chợt nhớ ra, lại quay sang hỏi Ngộ Không: “Còn ngươi nhờ cái gì?”

Ngộ Không trả lời: “Ta nhờ Năng lực và mối quan hệ! Khi ta hết cách ứng phó, ta biết Mượn sức”.

Nhà vua thấy ngày càng thú vị, liền quay sang hỏi Bát Giới: “Ngươi đụng một cái thì quăng cào sắt của ngươi, thì làm sao mà ngươi có được thành công?”

Bát Giới trả lời: “Ta chọn cách làm việc cùng đội nhóm, trên con đường thành công có người giúp đỡ có người chỉ dạy, có người hướng dẫn, không muốn thành công cũng không được”.

Cuối cùng vua hỏi tới Sa Tăng: “Nhà ngươi thành thật ngay thẳng như vậy làm sao mà thành công được?”

Sa Tăng trả lời: “Ta chỉ đơn giản là vâng lời và làm theo”.

Nguồn: Cafebiz

Thành Nhân Phạm